Clairvoyance

Clairvoyance

Hvad er clairvoyance

Clairvoyance betyder kort fortalt ”klarsyn” – det vil sige, at man får informationer om personen der sidder overfor via det man kalder klarsyn, klarfølelse, klarhørelse, klarviden eller kanalisering. Det er informationer der altid vil være støttende og hjælpende i din aktuelle proces, og de kommer direkte fra universet, eller fra klientens egne guider, engle eller hjælpere, og bliver leveret til mig. For mig virker det på den måde, at jeg får vist billeder, mærker følelser og fornemmelser på kroppen, hører ord, men oftest er det faktisk klarviden, der betyder at svaret ligger plantet inde i mig som i en slags frø eller korn, og at jeg ofte ved inden du kommer hvad det er vi skal kigge på og snakke om. Bagefter kan jeg som regel ikke huske præcis hvad jeg har sagt, da ordene kommer fra et andet sted… Derfor er du også altid velkommen til at optage seancen på din telefon så du kan gemme den og genhøre det. Jeg kan ikke se alt, men får vist de ting der er vigtigst at vide for dig lige nu og her i forhold til din personlige udvikling, eller hvor du hænger fast, og det er også vigtigt at vide at nogen ting har vi brug for selv at mærke og forstå – hvis det bare blev serveret for dig, ville du ikke få læringen med som er så vigtig, og du ville blot ende i de samme problemer en gang til…

Det jeg gør, er at hjælpe dig til at forstå og se meningen bag de udfordringer og blokeringer du står i, og give dig redskaber til hvordan du kigger ind i dem og løsner dem. Det kan ofte give dig et åndehul, hvor du lige samler kræfter, mærker at alt rent faktisk er som det skal være, og giver dig mod og styrke til at fortsætte din rejse. Vi er som mennesker i en uendelig proces, en proces som aldrig stopper, og her er forståelsen for hvordan hele livet er en rejse essentiel, og vi bliver (heldigvis) aldrig færdige med at udvikle os. Det sted vi står lige nu, er blot et trin på vejen, og en del af livets trappe mod vores højeste bedste. Men tør vi kigge indad, tør vi stå i modvind, og tør vi mærke efter, så er vi sikre på at livet finder en bedre version, hvor vi lever mere i ro med os selv og derfor i større glæde, kærlighed og fred…

Hvad kan du forvente når du modtager en clairvoyance hos mig? Skal jeg svare dig helt ærligt, så ved jeg det ikke… Det kommer helt og aldeles an på dig! Det kommer an på hvor du står i dit liv lige nu, hvor du er på vej hen, og hvor vidt du er indstillet på at få klarlagt de udfordringer og blokeringer der standser dig i at mærke dit fulde potentiale. Når jeg laver clairvoyance, modtager jeg budskaber fra dit indre, dit ydre, dit laveste og dit højeste, og mit arbejde går ud på at bane vej, skabe et løfte i din energi, så du selv kan gå videre på din udviklingsvej. Jeg arbejder i et healingsfelt under seancen, hvor du ofte vil mærke at noget går dybt, uden at kunne forklare hvad, og indsigterne hos dig lander ofte forskudt efterfølgende når du er tilbage i din hverdag. Jeg kan få dig til at forstå og se de situationer du står i, og som oftest er de koblet op på nogle mønstre og blokeringer som vi går ind og kigger på. Nogle forløses via healingen, og andre skal du selv arbejde på, hvorfor jeg sætter gang i en indre proces i dig.

Jeg leverer ikke endegyldige sandheder, men klarhed og råd, og du besidder selvfølgelig din egen fri vilje til at følge dem hvis du har lyst. Jeg arbejder kun i lys og kærlighed, og har naturligvis tavshedspligt…